Kalarippajattu - Tantra Jogas daļa. Kara mākslu māte

Kalarippajattu ir gadu tūkstošiem sena cīņu māksla un tantriska cilvēka pilnveidošanās sistēma, kuras saknes meklējamas Dhanurvēdā (Vēdiskajos kara mākslas rakstos) un mutiskajās skolotāju tradīcijās, kas pastāvēja, pirms tika pierakstīta Dhanurvēda, kā arī citās senajās zinātnēs par cilvēka fizisko un smalko ķermeni, cilvēka psiholoģiju un lomu Visumā. Tā balstās uz 96 Tatvām(pamatprincipiem), no kā Šivas un Šakti mūžīgajā dialogā ir veidots visums. «Kalarippayat» burtiski nozīmē «treniņa vieta / vingrinājums» un termins «Kalari» var tikt lietots, gan lai apzīmētu vingrinājumu, gan pašu vietu, kur tas tiek veikts. Kalarippajattuir cieši saistīts ar Jogu un Ajurvēdu ar savu specifisko dziedināšanas sistēmu «Kalari Čikitsa» — visi meistari ir speciālisti Ajurvēdā, pārzin visus Marmapunktus un Nadi cilvēka ķermenī. apguve iekļauj sevī sajaukumu no Jogas, kara mākslas, Tantras un dejas.

Kalarippajattu ir gadu tūkstošiem sena cīņu māksla un tantriska cilvēka pilnveidošanās sistēma, kuras saknes meklējamas Dhanurvēdā (Vēdiskajos kara mākslas rakstos) un mutiskajās skolotāju tradīcijās, kas pastāvēja, pirms tika pierakstīta Dhanurvēda, kā arī citās senajās zinātnēs par cilvēka fizisko un smalko ķermeni, cilvēka psiholoģiju un lomu Visumā.kalari

Puranās jeb Vēdiskajos mītos ir teikts, ka šīs cīņu mākslas pirmavots ir Šiva Dievība jeb tas Visuma vienotās apziņas aspekts, kas simbolizē un iemieso sevī augstāko apziņas transformāciju. Šiva nodeva šīs zināšanas Parašurāmam (viena no Višnu inkarnācijām) un svētajam Riši Agastjam, kuriem bija ilgi un sūri jāizpelnāsŠivas labvēlība, lai saņemtu no viņa zināšanas par kaujas mākslām. Parašurāma un Riši Agastja nodeva savas zināšanas tālāk īpaši izvēlētiem mācekļiem. Pēc tam gadu tūkstošu gaitā šīs zināšanas tika saglabātas un nodotas tālāk līdz pat mūsdienām. Visi ilgstošie Kalarippajattu praktizētāji atzīst, ka šai mistiskajai disciplīnai ir augstāks dievišķs pirmsākums — arī kristieši, musulmaņi un citu iekšējās izaugsmes ceļu sekotāji.


Agrāk Kalarippajattu bija jāapgūst visiem bērniem no 7 gadu vecuma — gan zēniem, gan meitenēm (meitenes pēc pubertātes sasniegšanas varēja izvēlēties, vai vēlas mācīties tālāk). Kalarippajattupārzināja arī mūki un priesteri, kuri dzīvē vienmēr pieturējās pie Ahimsas jeb nevardarbības principa, bet pilnīgas bezizejas gadījumā varēja pastāvēt gan par sevi, gan par saviem tuviniekiem un citiem sabiedrības locekļiem. Šādi svētie cīnītaji ir aprakstīti arī Mahabharatā un citās Puranās.

kalariPēdējos gadsimtos visvairāk Kalarippajattuskolotāju un speciālistu ir saglabājiesIndijas dienvidu štatā Keralā. Pateicoties Kalarippajattulietpratējiem, Keralas štats vienmēr ir varējis atvairīt to neskaitāmo okupētāju uzbrukumus, kas ne reizi vien pārņēma savā varā lielāko daļu Indijas — arī portugāļu, musulmaņu sultānu un britu impērisko karaspēku ofensīvu. Kerala nekad netika pievarēta ar fizisku spēku — galu galā tā krita korumpētu nodevēju dēļ, kurus uzpirka briti. Pēc britu varas nostiprināšanas, Kalarippajattutika aizliegts un esošajiem skolotājiem nācās to saglabāt un pasniegt slepus. Pēc tam Kalarippajattupiedzīvoja vairākas «atdzimšanas» un «pagrimumus». Daļa zināšanu tika zaudēta, bet par laimi daudz kas ir arī saglabājies un tiek pasniegts vēl šobaltdien.

Gan senatnes, gan mūsdienu Kalarippajattu interesentu loks neaprobežojas tikai ar kareivjiem, jogiem un austrumu cīņu mākslu entuziastiem. Kā jau minēts, agrāk šo cīņu un sevis pilnveidošanas mākslu bija jāzina visiem jau no bērna kājas. Turklāt Kalarippajattu bija arī neatņemama tradicionālo Indijas deju apguvēju mācību programmas sastāvdaļa, jo, ilgstoši apgūstot Kalarippajattu, cilvēkam veidojas īpaša sevis izjūta telpā — īpaša muskuļu darbība, koordinācija un apkārtnes uztvere. Līdz ar to tiek vairotas sekmes jebkurā fiziskā aktivitātē. MūsdienāsKalarippajattu svētīgo ietekmi novērtē arī profesionāli cīņu sportu pārstāvji daudzās pasaules malās — papildinot treniņu programmas ar Kalarippajattu elementiem, viņi kļūst sekmīgāki savās cīņu disciplīnās un ātrāk virzās augšup pa karjeras kāpnēm un turnīru rangiem.

 

Ar ko tad Kalarippajattu ir tik īpašs un atšķirīgs? Viena no galvenajām Kalarippajattu priekšrocībām ir tāda, ka cilvēka attīstīšanas pamatā esošās zināšanas skar daudz plašākas jomas kā tikai fizioloģiju un reakcijas treniņus. Kalarippajattu attīsta ne tikai cilvēka fizisko ķermeni, bet ļoti lielā mērā pilnveido un līdzsvaro arī smalko jeb enerģētisko cilvēka uzbūves sistēmu. Kalarippajattu lietpratēji pārzina Nadi (enerģētiskos kanālus), Čakras(enerģētiskos centrus jeb mezglus), Marma Čikitsu (enerģētiskos krustpunktus uz cilvēka ķermeņa), Tridoša Vidju(cilvēka enerģētiskās uzbūves trīs galvenās konstitūcijas), Šiva un Šakti principus (tā dēvēto Visuma vīrišķo un sievišķo enerģiju līdzsvaru), Dhjanu (cilvēka meditatīvos apziņas stāvokļus), kā arī enerģētiski šamanisko saikni ar dzīvnieku pasauli, kas ilgstošas prakses laikā ļauj iegūt noteiktas dzīvniekiem raksturīgas spējas un instinktus.

kalari

Šīm bezgalīgi plašajām zināšanām ir daudzējāds pielietojums Kalarippajattu apguves ietvaros.
• Pirmkārt, tās tiek izmantotas, lai maksimāli sekmētu un optimizētu fiziskā ķermeņa attīstību, jo ķermeņa kustības un vingrinājumi, kas tiek veikti saskaņā ar pareiziem enerģētiskajiem principiem, liek muskuļiem un saitēm darboties ar daudz optimālākuPrānas (iekšējās smalkās enerģijas) pielietojumu — ķermenis iemācās attīstīties, tērējot mazāk spēka un mazāk nogurdinot cilvēku. Ātri vien cilvēks pat «uzlādējas» un gūst spēku, veicot it kā šķietami nogurdinošus un sarežģītus vingrojumus un paņēmienus. Šis «lādiņš» saglabājas dienām ilgi un ilgstošu treniņu rezultātā ikdienā kļūst aizvien jūtamāks un noderīgāks. Tam ir arī terapeitiska un ķermeni atveseļojoša ietekme.
• Otrkārt, līdzsvarojot smalkās cilvēka uzbūves struktūras, līdzsvarojas arī cilvēka psihe — gausi, laiski un nepārliecināti cilvēki ātri vien kļūst dzīvīgāki, mundrāki un iekšēji daudz spēcīgāki, bet pārmērīgi agresīvi un «ugunīgi» ļaudis kļūst adekvātāki un rāmāki. Citiem vārdiem sakot, tiek spēcināta un līdzsvarota gan miesa, gan gars. Mūsu ilgstošie mācekļi jau ir spējuši pārliecināties, ka kritiskās konfliktu situācijās problēmas atrisināšanai pietiek ar šo iekšējo gara spēku vien. Tāpat šāds iekšējais balanss dod cilvēkiem vairāk miera un gandarījuma dzīvē, kā arī savādāku un pilnvērtīgāku izpratni par notikumiem visās dzīves jomās.
• Treškārt, šis enerģētiskais līdzsvars nodrošina arī cita līmeņa saikni ar apkārtējo vidi un cilvēkiem — tiek iegūtas spējas ļoti savlaicīgi just bīstamu notikumu izveidošanos un gaidāmo norisi. Tādējādi, cilvēks jau savlaicīgi zina, kas gaidāms un kā jāreaģē, bieži pat nepaspējot to loģiski pārdomāt. Saasinās arī fiziskās maņas — cilvēki iemācās vairāk redzēt, dzirdēt un sajust. Te nāk talkā arī zināšanas par tā saucamo dzīvnieku pozu šamanisko ietekmi. Daudz vairāk interesanta par to varat uzzināt mūsu nodarbībās.
• Visbeidzot, izpratne par savu enerģētisko uzbūvi sniedz arī pilnīgāku priekšstatu par citu cilvēku ķermeņa īpatnībām. Tas ļauj uzzināt, kā nepieciešamības gadījumā ātrāk un efektīvāk neitralizēt pretinieku (kādā veidā ietekmēt konkrētas ķermeņa vietas un Marmas jeb enerģētiskos krustpunktus), kā arī iegūt zināšanas par pirmās palīdzības sniegšanu, lai spētu reanimēt neitralizēto pāridarītāju, neaizsūtot viņu viņsaulē, vai savlaicīgi palīdzētu, teiksim, nelaimes gadījumos cietušiem cilvēkiem utml.kalari

Īsumā apkopojot, Kalarippajattu sniedz cilvēkam dziļu un vienotu sava ķermeņa, enerģijas un apziņas uztveri un attīstību, līdz ar to nodrošinot arī pilnīgāku apkārtējās vides un cilvēku izjūtu. Ne velti Kalarippajattu tiek uzskatīts arī par dinamisku meditāciju — aktīvu meditāciju par sevi Visumā un Visumu sevī. Arī šīs meditācijas mērķis ir Joga jeb Vienotība — vienotība ar sevi un gan saviem labvēļiem, gan nelabvēļiem. Esot vienotam gan ar vieniem, gan ar otriem, pret abiem ir iespējams adekvāti reaģēt.

Šīs nebūt nav vienīgās unikālās un aizraujošās Kalarippajattu īpašības.

Kalari Joga

ebkuram vecumam, Jebkuram sagatavotības līmenim, Pievienojies!

Kalari Joga - tās ir Hatha Jogas nodarbības ar Kalaripajattu (sena vēdiska kara māksla) elementiem – dažādām vjaimām (vingrojumus) un āsanām (pozas), kuras palīdz nostiprināt muskulatūru, saites un cīpslas, kā arī piedodot ķermenim elastību. Kalari Joga attīsta uzmanības koncentrāciju un ķermeņa koordināciju, padarot cilvēku arī garīgi spēcīgāku, mērķtiecīgāku un pārliecinātāku par saviem spēkiem, jo nodarbības ir orientētas uz to, lai palīdzētu sasniegt cilvēkam pašu galveno – prānas (dzīvības enerģijas) daudzuma palielināšanos.

Prāna

Figurā

Izturība

Vienkāršie, bet ģeniālie praktiskie paņēmieni ļauj iedarboties uz cilvēka apziņu, piepildot to ar prānu un piešķirot tai lielāku garīgo spēku.

Īpaši pārdomāta nodarbību programma palīdzsēs samazināt celulītu, lieko svaru, ārstēs varikozās vēnas un uzlabos krūšu formu.

Muskuļu un saišu elastība, kaulu un locītavu struktūras stiprība var tikt attīstīta, izslēdzot nākotnes traumu iespējamību.

Garīgs spēks, kas dzīvē izpaužas kā pašapziņas un pašvērtējuma pieaugums, mērķtiecīgums un pozitīvs skats uz dzīvi.

 

Nodarbības gaita...

 

Nodarbības sākuma daļā notiek aktīva vingrošana, pamatīgi izvingrinot katru locītavu un iesildot katru muskuli, saiti utt. Ķermenim tiek dota slodze ar tādām vjaimām un āsanām, kas muskuļus un saites vienlaicīgi gan stiepj, gan sasprindzina. Tādā veidā tiek panākts tas, lai locekļi pēc šīs slodzes būtu elastīgi un nebūtu “piedzīti”, kā tas bieži ir pēc, piemēram, trenežieru zāles apmeklējuma. Nodarbības gaitā notiek arī dažādu koordināciju attīstošu vingrinājumu prakse, kuru laikā attīstās ķermeņa un smadzeņu veiklība, reakcijas ātrums un uzmanības koncentrācija. Lēni relaksējošā nodarbības otrā daļa atbrīvos un dos iespēju pilnībā atjaunot spriedzes pilnajā ikdienā iztērētās prānas rezerves.

Kalari jogas saknes nāk no Kalaripajattu (senas vēdiskās cīņas mākslas), tomēr nodarbību laikā nenotiek
kaujas apmacība. Kalari jogā tiek izmantoti dažādi vingrinājumi, kuri pat pēc skata neatgādina kaujas mākslu, tomēr tiek izmantoti ķermeņa vispārējai attīstīšanai un garīgo īpašību stiprināšanai. Lai apgūtuKalaripajattu kaujas mākslas cīņas aspektus, ir iespējams apmeklēt speciāli šiem aspektiem veltītāsKalaripajattu nodarbības mūsu centrā.

Ko Tev var dot Kalari Joga?

Nodarbojoties ar hatha jogu jācenšas ievērot līdzsvaru starp stiepjošām un āsanām orientētām uz spēka treniņu. Bieži šis līdzsvars tiek izjaukts par labu stiepjošām un elastību veicinošām āsanām, bet mazāk uzmanība pievērsta muskuļu, saišu un locītavu nostiprinošanai un spēku attīstošam treniņam. Rezultātā šis disbalanss var novest pie dažādām traumām, tādām kā, locītavu dislokācija, saišu un muskuļu sastiepumi utml. Kalari jogas nodarbības veidotas tā, lai visos locekļos attīstītu no vienas puses elastābu un lokanābu, un no otras puses, izturību un spēku. Muskuļu un saišu elastība, kaulu un locītavu struktūras stiprība var tikt attīstīta, izmantojot īpašas dinamiskas vjaimas un āsanas, kur slodze uz visu ķermeni tiek sadalīta tā, lai organisms ģenerētu arī papildus prānu, nevis zaudētu to, kā tas nereti ir nodarbojoties ar sportu vai fitnesu. Kalari Joga ir piemērota arī tiem, kuri vēlas piešķirt lielāku dinamiku un kustību savām nodarbēm ar hatha jogu.

Kalari Sūrja Namaskar ir īpašs āsanu koplekss, kurā ietilpst tādas kustības un āsanas, kas īpaši orientētas uz roku un plecu nostiprināšanu, mugurkaula normalizāciju un gūžas locītavu “atvēršanu”. Mūsdienu cilvēka ierastā poza ir sēdēt pie darba vai pusdienu galda ar saspringtiem pleciem, sakrustotām kājām un uz priekšu saliektu muguru. Līdzīgi nepareiza poza ir, braucot pie mašīnas stūres vai sēžot transportā, kad pleci virzīti uz priekšu veido nepareizu izliekumu mugurkaulā un rezultātā krūšu kurvja tilpuma samazināšanās traucē normāli funkcionēt vēdera dobuma orgāniem, plaušām un sirdij. Kalari Sūrja Namaskar ir komplekss, kas palīdz atrisināt visas šīs ķermeņa un stājas problēmas vieglā un nemanāmā veidā.

Kalari jogas nodarbības ir arī nenoliedzami efektīgs veids, kā attīstīt uzmanības koncentrāciju, iekšējo mieru un pārliecību par sevi. Reizēm dzīvē mēdz būt situācijas, kad cilvēks sajūtās kā upuris – emocionāli vai pat fiziski. Kalari nodarbību vienkāršie, bet ģeniālie praktiskie paņēmieni ļauj iedarboties uz cilvēka apziņu, piepildot to ar prānu un piešķirot tai lielāku garīgo spēku, kas dzīvē izpaudīsies kā pašapziņas un pašvērtējuma pieaugums, mērķtiecīgums un pozitīvāks skatījums uz dzīvi. Mūsu dzīve ir mūsu apziņas stāvokļa sekas. Izmainot apziņas stāvokli, izmainīsies arī dzīve un vairs nenotiks notikumi, kas cilvēkam liek justies mazvērtīgākam, emocionāli ievainotam vai pat fiziski ietekmētam.

Kalari jogas nodarbības kalpo arī kā lielisks veids, kā samazināt svaru un uzlabot ķermeņa formas. Īpaši pārdomāta nodarbību programma palīdzēs samazināt celulītu, ārstēs varikozās vēnas un uzlabos krūšu formu, kas tik ļoti uztrauc mūsdienu sievietes. Sievietes mūsdienās vēlas nēsāt augstus papēžus un tas bieži noved pie kāju vēnu problēmām, pēdas deformācijas un nepareizas stājas veidošanās. Kalari jogas kāju vingrinājumi un vjaimas iedarbojas uz šīm izplatītākajām sieviešu problēmām kompleksā veidā.

Arī krūšturu nēsāšana apgrūtina asinsriti krūšu rajonā un krūtīm zūd forma, tvirtums un dažkārt arī attīstās kāda krūšu slimība. Dažkārt arī pēc bērna zīdīšanas perioda beigām krūtis zaudējušas savu izskatu un dzīvīgumu. Kalari joga palīdzēs atjaunot asinsriti krūtīs un uzlabos krūšu saišu un muskuļu stāvokli, kas kalpos kā profilakse dažādām krūšu problēmām nākotnē un palīdzēs atjaunot sievietes pašapziņu.

Cilvēka seksualitāte un spēja izjust seksuālās baudas tiešā veidā ir atkarīga no muskuļu sagatavotības un spēka. Bez dzimumorgānu muskulatūras stāvokļa, par seksuālo apmierinātību atbild arī kāju augšstilbu iekšējie muskuļi un sēžas muskulatūra. Kalari jogas nodarbībās virkne vjaimu un āsanu trenē šīs muskuļu grupas un tas var pilnībā izmainīt jūsu seksuālās dzīves izjūtas.

Atsauksmes

Tā kā “Šivas centrā” jau Kalari jogas nodarbībām ir izveidojies pastāvīgo apmeklētāju pulks, tad piedāvājam iepazīties arī ar viņu pieredzi un viedokli par šīm nodarbībām. Pēc nodarbības uz sarunu aicināju Dainu Dzeni (54), kas nodarbojās ar Kalari jogu regulāri 4 mēnešus, Gateru ģimenes māsas –Karlīnu (19), Elīnu (26) un Katrīnu (23) (visas nodarbojās ar Kalari jogu 3 mēnešus) un viņu māmiņuZani Gateri(49), kurai ir 1,5 mēnešu Kalari jogas pieredze.

Zane:

“Pagaidām pietrūkst izturība un spēks, lai izpildītu visus vingrojumus, bet šodien jau pamanīju, ka varu izdarīt to, ko nevarēju iepriekšējā nodarbībā. Savulaik, kad gāju uz aerobiku, kaut kādu efektu sajutu tikai pēc pusgada, kad sāku just, ka varu izdarīt vairāk kā pirmajās nodarbībās. Biju iedomājusies, ka manos gados ir absurds nākt uz šādu nodarbību, ja tik ilgi vispār nekāda veida fiziskas nodarbības neesmu apmeklējusi. Man meitas pirmo nodarbību “uzsauca” un man ļoti iepatikās. Īpaši patīk iesildīšanās un nobeigums, jo vidusdaļā vēl pietrūkst spēka. Bet tiešām ļoti patīk. Un es teiktu, ka arī emocionālā ziņā man patīk nākt Lindas dēļ. Pavisam noteikti ir vajadzīgs izjust cieņu un respektēt pasniedzēju. Jo svarīgi ir ne jau tikai tas, ka konkrētais pasniedzējs var veikt kaut kādas fiziskas darbības, kas man nav pa spēkam, bet arī tas, ka cienu šo cilvēku par to, ko viņš zina saistībā arī ar visiem citiem jogas aspektiem. Tagad pie fiziskas slodzes sirds dauzās, bet ātri nomierinās, pulss ātrāk stabilizējas, kad fiziski piepūlos. Pie tam man sāpēja mugura zem jostas vietas un es domāju, ka es izvairīšos no vingrojumiem, kas skar muguru. Arī Linda brīdināja, lai uzmanīgi pildu vingrojumus mugurai. Tomēr neviens no vingrojumiem neprovocēja muguras sāpes. Neviena no kustībām nelikās tāda, kuru es nevarētu pildīt tieši muguras dēļ. Un muguras sāpes jau tagad vairs nejūtu. Zinu, ka tik ļoti daudziem ir līdzīgas problēmas, un gribētu ieteikt uzmanīgi pamēģināt tikt ar tām galā ar kalari jogaspalīdzību.”

Elīna:

“Jā, tā ir. Kad vienkārši bez attieksmes liek cilāt rokas un kājas, tad arī paliek vienaldzīga pati nodarbība, bet šeit redzi, ka priekšā ir cilvēks, kas ir visā tajā iekšā un tad arī pašai rodas entuziasms aktīvi darboties.”

Daina:

“Es sākumā domāju, ka tas nav priekš manis, jo tas viss ir pārāk sarežģīti. Bet Linda teica, ka tur labi vingrinājumi, lai iegūtu slaidāku vidukli. Sāku iet šo vingrojumu dēļ. Bet tad es sapratu, ka nav tik sarežģīti un visu ir tik viegli un patīkami darīt, jo katra kustība ir ar savu gudrību. Tad iepatikās arī pats process un tagad nāku uz nodarbībām vairs ne tikai slaidā vidukļa dēļ.”

Elīna:

“Es, starp citu, pirms tam domāju, kā es tagad iešu uz nodarbību, kur jau cilvēki ir sākuši darboties. Kā es varēšu to visu izpildīt? Un kā es izskatīšos, ka varu saliekties tikai 90 grādos? Mana problēma ir lokanība, un baidījos, ka uz mani skatīsies tā… Bet man jau tagad izdodas mazliet labāk kā pirms mēneša. Laikam tāpēc, ka šeit viss tik pārdomāts, ka vajag tikai nedaudz pacensties un daudz gribēt, un viss jau sanāk. Nav caur sāpēm tā stiepšanās un uzspiešanu ar varu. Tiešām liela starpība ir pat starp to, kā ir katras nodarbības sākumā un kā ir tās beigās.”

Karlīna:

“Un arī pašpārliecinātība ir krietni pieaugusi.”

Zane:

“Ak, jā, un Karlīnai raksturs jau ir izmainījies. Meita ir kļuvusi mierīgāka. Ir situācijas, kad ierasts, ka tūlīt Karlīna pateiks kaut ko asu, bet nē, nav asās reakcijas. Vairs ātri nesadusmojas. Agrāk viņa bija tāda iedzelt griboša. Tas, ka mēneša laikā jauns skuķis tiešām var mainīties tik uzkrītoši, tas, kādas pārmaiņas notiek ar cilvēku iekšēji, tas man liekas vissvarīgākais.”

Karlīna:

“Šeit arī izdzenā, tu nosvīsti, bet pēc nodarbības nav tāds nogurums un nespēks. Enerģija ir un arī vienlaicīgi tu jūti, ka esi pastrādājis ar sevi, un pēc tam atkal vari skriet darīt kaut ko tālāk. Manis pēc, nodarbība varētu būt pat ilgāka.”

Elīna:

“Es gāju arī uz hatha jogu un, kā iesācējam, man bija grūti un par sarežģītu izturēt tās pozas tik ilgi. Bet šeit viss ir dinamiski un arī kustības pašas par sevi ir estētiskas un plūstošas. Gribas ar katru reizi izpildīt aizvien precīzāk, jo katrai kustībai ir mērķis un tas dod motivāciju censties. Pie tam biju plānojusi iet uz kādu pašaizsardzības kursu, bet negribējās iet uz jebkādu cīņas veidu. Un tieši veiksmīgi sakrita, ka uzzināju par šīm nodarbībām.”

Karlīna:

“Vēl arī tas, ka visi vingrinājumi liekas tādi ārēji nevainīgi, bet katram tomēr ir savs pielietojums un ja vajadzēs, tad būšu iemācījusies arī sevi aizstāvēt. Mēs ejam kādu mēnesi, vai ne? Un, ja salīdzina, tad izmaiņas ir lielas.”

Elīna:

“Arī domāšana mainās. Piemēram, šeit tās kustības iemāca izvairīties no agresijas un izlādēt visu, kas sakrājies. Man vienmēr interesējušas kaujas mākslas. Man patīk, ka šīs nodarbības ir ar to saistītas. Ne jau tāpēc, ka gribētu kauties, bet man patīk tās kustības.”

Karlīna:

“Arī, ja kaut ko nevar izpildīt, tad neviens neko nepārmet vai neskatās šķībi. Tā attieksme svarīga, jo, ja šodien tu nevari, bet nākošreiz varēsi.”

Elīna:

“Ir arī jauki, ka Linda pasaka, kāda katram vingrojumam jēga, ko tas trenē un kāds būs efekts. Nevis kā aerobikā, kad tu stāvi un tev priekšā viens cilā rokas un tu tikai dari pakaļ, pat nezinot, ko tas dod. Bet šeit tu zini, kāpēc tu to dari un piedomā par to, kāpēc, piemēram, kāju jāliek tieši tajā vietā, kas jāatbrīvo un kas jāsasprindzina. Ja salīdzina ar vienkārši skriešanu, ko es esmu darījusi, tad tā skriešana pati par sevi ir ļoti garlaicīga un vienīgais, kā to var izturēt, ir to darīt ritmiskas mūzikas pavadībā, bet tad es koncentrējos uz mūzikas ritmu, nevis uz to, ko es daru. Reti kurš brauc ar riteni vai skrien bez austiņām ausīs. Bet šeit ir tā, ka domā līdzi, ko tu dari, nevis domā, ko es šovakar darīšu vai vilkšu mugurā. *eit palīdz domu spēks. Visas citas domas izslēdzas. Te mani pārsteidza tas, ka es varu koncentrēties ilgstoši un man nepaliek garlaicīgi.”

Zane:

“Ja Elīna to saka, tad tā arī ir. Elīnai nekad nav paticis sevi fiziski nodarbināt, bet tagad viņa nevar sagaidīt, kad pienāks piektdiena vai otrdiena. Es kā mamma redzu, kā meitenes mainās. Figūra mainās, kā arī gaita un stāja.”

Katrīna:

“Man arī raksturīgi, ka man viss ātri apnīk. Piemēram, kad nopērku abonementu uz sporta zāli, tad man ir mēnesi jāiet, jo motivācija ir tā, ka esmu samaksājusi. Bet šeit motivācija esmu es pati un mans ķermenis. Labi arī, ka katrai pozai ir arī dažādas variācijas, ja, piemēram, par grūtu turēt kājas šādi, tad var pamēģināt citu variāciju un nejūties, ka vingrinājums nebūtu izpildīts.”

Nodarbības vada Linda Zariņa.

Kalarippajattu fotoalbums

 

Noklikšķiniet uz bildes, lai apskatītos fotoattēlus no pirmā Kalarippajattu vēsturē starptautiskā semināra, kas notika Latvijā 2009. gada septembrī. Seminārā piedalījās dalibnieki no Latvijas, Indijas, ASV, Polijas, Vācijas un Zviedrijas.

                                                       
 

Noklikšķiniet uz bildes, lai apskatītos fotoattēlus no Kalaripajattu retrīta, kas notika 2009. gada jūlijā.

   
 

Noklikšķiniet uz bildes, lai apskatītos fotoattēlus no Kalaripajattu seminārā, kas notika 2008. gada maijā.

                                                                               

Pierakstīties jaunumiem!